Škola rodinných financií

Univerzita tretieho veku CĎV UK otvára dňa 1. Marca 2017 ďalší ročník Školy rodinných financií v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Lektorka Ing. Mária Hankociová bude prednášať a odborne viesť skupinu 17 seniorov zaujímajúcich sa o problematiku finančného vzdelávania v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania UK každú stredu od 15.00 hod.