Kontakty

RNDr. Dana Krajčiová
vedúca metodička Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
e-mail: dana.krajciovacdv.uniba.sk

Mgr. Zlata Ilievová
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 903 245 463
e-mail: zlata.ilievova@cdv.uniba.sk

Mgr. Lenka Gašová
referentka pre študijné záležitosti
tel.: +421 2 54 41 03 68
mobil: +421 911 254 591
e-mail: lenka.gasova@cdv.uniba.sk

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.
manažérka marketingu
tel.: +421 2 50 11 77 11
mobil: +421 911 730 033
e-mail: tatiana.ilavskacdv.uniba.sk

Mgr. Marianna Hričová
administratívna referentka
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk