Prihláška na Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry








V prípade, že záujemca má menej ako 18 rokov, môže sa zúčastniť na Letnej univerzite len v sprievode zákonného zástupcu.


Zmluvné podmienky (prečítajte si pozorne)