Aktualne

Letná Bratislavská univerzita seniorov

V poradí už 7. ročník LBUS bude prebiehať od 1. augusta do 10. augusta 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14:00 hod.

Medzinárodná konferencia AIUTA

Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní seniorov je hlavnou témou konferencie s účasťou UTV z celého sveta. Dňa 19. mája 2017, v priestoroch Zrkadlovej siene...

Škola rodinných financií

Univerzita tretieho veku CĎV UK pokračuje v ďalšom ročníku Školy rodinných financií v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Lektorka Ing. Mária Hankociová...

ZÁPIS NA ŠTUDIJNÉ ODBORY UTV CĎV UK pre ak. rok 2017/2018

Do študijných odborov UTV CĎV UK pre akademický rok 2017/18 budú študenti zapísaní osobne, po predložení výkazu o štúdiu na UTV. 1. Zápis pre študentov...

Rekondično - ozdravovací pobyt pre seniorov

nordic walking, aquafitness, výlety, joga, turistika, plávanie, liečivé rastliny a ich význam, pestovanie bylín, ..