Vzdelávanie

Študijné odbory UTV na akademický rok 2017/2018

Bratislava:

Prvý všeobecný ročník
Archeológia  I., III.
Astronómia  I.
Človek a príroda  I.
Dejiny a pamiatky Bratislavy  I.,  II.,  III.
Dejiny divadla I.
Dejiny náboženstiev III.
Dejiny Slovenska  II.
Dejiny všeobecné   III.
Dejiny výtvarného umenia   I.  III., (výučba na Odbojárov 10/a)
Dejiny výtvarného umenia  I.,  II., III. (výučba na Šoltésovej č. 4)      
Divadlo a hudba v premenách času    II.
Empatická asertivita v súčasnom živote    I.,  II. (pre absolventov Psychológie)
Etnológia a kultúrna antropológia    I.,  III.
Európska únia I.
Filozofia   I., II.
Gerontológia  I.
História a kultúra Rakúska  III.
Joga  I.,  II.
Kúpeľníctvo II.
Latinčina a kultúra antického Ríma III.
Liečivé a aromatické rastliny I.
Lieky a zdravie  I.   II.,   III.
Muzeológia a kultúrne dedičstvo  I., II.
Počítače a informatizácia spoločnosti  I.,  II.,  III.
Právo  III.
Psychológia  I.,  II.
Regenerácia psychofyzických síl seniorov  I.,  II.
Sedem x 7 divov Slovenska III.
Spoločenský tanec
Svet opery I.
Svetové náboženstvá I.
Svetové antické dedičstvo I.
Umelecké terapie pre život I.
UNESCO  II.  (pre absolventov historických odborov)
Veľké divy sveta I., II.
Záhradníctvo III. (Okrasné rastliny a záhrady) 

Študijné odbory na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine:
Všeobecná medicína I., II., III.
Starostlivosť o seniorov II.

Študijné odbory na Kňažskom seminári a Teologickom inštitúte v Nitre:
Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva

Študijné odbory v Námestove:
Psychológia
Človek a zdravie