Klub absolventov UTV pri JLF UK

Plán prednášok


Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v MartineVeľká prednášková miestnosť JLF UK, Malá Hora 5,  MartinVedúci učitelia:  Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová

DátumPrednáškaPrednáša
27.09.
9:30
Aktuálne problémy neuroviedProf. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
06.12.
9:30
Pohybová aktivita seniorovProf. MUDr. Dušan Meško, PhD.
07.03
9:30
Farmakológia

Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. mim. prof.

02.05
9:30
Poruchy sluchu

Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.