Klub UTV

Plán akcií

Výbor Klubu UTV
Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a vo dvore

01.10.2016
10:00

Pochod seniorov. Zahájenie akademického roka.

Stretnutie pred budovou UK, Šafárikovo námestie

Október
2016

Prehliadka pamätihodností starého mesta. Primaciálny palác

November
2016

Exkurzia. Múzeum holokaustu, Sereď

December
2016

Predvianočné stretnutie

Január
2017

Výročná členská schôdza

Február
2017

Spoločenský večer

Marec
2017

Prednáška, stretnutie s osobnosťou

Apríl
2017

Exkurzia

Máj
2017

Malokarpatská vinná cesta

Jún      
2017

Pochod seniorov. Ukončenie akademického roka

Presné termíny, hodiny jednotlivých stretnutí budú uvedené na informačnej tabuli v budove Centra ďalšieho vzdelávania UK, na ul. Odbojárov 10/a vo dvore Farmaceutickej fakulty UK, alebo  na webovej stránke Klubu UTV UK.

Pri organizovaných podujatiach, v prípade veľkého počtu záujemcov, uprednostňujeme členov klubu.

Webová stránka Klubu UTV UK: www.klubutv.sk