Študijné materiály

Pre zobrazenie zoznamu dostupných elektronickým študijných materiálov prosím raz kliknite na názov sekcie (napr. nadpis Skriptá pre 1. všeobecný ročník).

Sylaby pre 1. Všeobecný ročník, zimný semester 2016/2017

 1. Štúdium na UTV (PhDr. Hrapková, PhD.), realizácia myšlienky UTV v praxi, príprava na starnutie  (podľa Hegyiho a Baláža) - Vaše životné skúsenosti, Váš názor. 
 2. Pohybový režim a šport (doc. PaedDr. Labudová, PhD.):
  Primerané pohybové aktivity a ich význam. Ako ich využívate v praxi?
 3. Životné prostredie a veda (prof. RNDr. Fedor, CSc.):
  Životné prostredie v minulosti a dnes. Čo nás najviac prekvapuje?
 4. Architektonická tvorba (doc. Ing. arch. Hrašková, PhD.):
  Podmienky vzniku a zakladania stavieb. Váš pohľad na situáciu  
 5. Poľnohospodárstvo (prof. RNDr. Masarovičová, DrSc.) Význam vlastnej produkcie ovocia a zeleniny, Váš názor na problematiku.
 6. Filozofia, hodnoty a zmysel života (prof. PhDr. Plašienková, CSc.):
  Význam hodnôt pre život človeka. Mení sa hodnotový systém dnes a ako?

Sylaby pre 1. Všeobecný ročník, letný semester 2016/2017

 1. Estetika a umenie v našom živote (PhDr. Zuzana Slušná, PhD.) Ako vidíte chápanie estetiky a umenia a ich prezentácií v súčasnosti
 2. Prírodné liečivá a ich postavenie v oblasti zdravia (prof. RNDr. D. Grančai, CSc.). Aký je Váš názor na užívanie liekov a využívanie liečivých rastlín v živote človeka?
 3. Vzťah medzi generáciami a náboženstvom (Mgr. Branislav Kováč) Čo Vás na prednáške najviac oslovilo a zaujalo?
 4. Základné hodnoty a princípy práva v demokratickom štáte (JUDr. Marián Giba, PhD.) Ktoré myšlienky Vás najviac oslovili?
 5. Najstarší Slovania na našom území (Mgr. Tomáš König, PhD.)
 6. Význam súčasnej biológie pre medicínu (doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.)

 Pomocné otázky: 

 1. Čo Vám dala táto prednáška, ktorá informácia Vás najviac oslovila, ovplyvnila?
 2. Čo ste si ľahko zapamätali?
 3. Čo ste si nevedeli zapamätať, čo Vám robilo problémy?
 4. Rozšírila daná prednáška Vaše vedomosti týkajúce sa témy?

Skriptá pre 1. všeobecný ročník

Kliknutím na odkaz stiahnete skriptá vo formáte .pdf/.ppt:

 

 

Študijné texty pre poslucháčov UTV