Letná škola slovenských reálií - Nitriansky región

Termín konania09.07. - 14.07.2017
Uzávierka prihlášok19.06.2017
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra - Harmónia
Cieľ aktivityZoznámiť sa so životom a pôsobením  vybraných osobností slovenskej histórie a kultúry v  prirodzenom jazykovom prostredí v slovenskom jazyku. Spoznať historické pamiatky a súčasné reálie mesta Nitra. Rozšíriť slovnú zásobu pri komunikácii o historických faktoch a legendách spojených s nitrianskym regiónom v anglickom jazyku. Zlepšiť prezentačné zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku.
Cieľová skupina

Študenti  vo vekovej  kategórii  od 15 do 18 rokov.

Program podujatia 
  • Praktické využitie obidvoch jazykov pri výklade, workshopoch, konverzácii a prezentácii na odbornú tému v oboch jazykoch.
  • Fakty a legendy histórie a kultúry v nitrianskom regióne  – výučba v SJ (3 VH) a  konverzácia (3 VH) AJ denne v malých skupinách.
 
Štruktúra výučby 
  • 12 vyučovacích hodín  AJ  aktivity a cvičenia budú prispôsobené jazykovej úrovni v danej skupine
  • 12 vyučovacích hodín reálie nitrianskeho regiónu v SJ
  • 6 vyučovacích hodín počas celodennej exkurzie do Nitry a okolia
 
Počet štipendijných miest

35 - určených pre krajiny Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko  a aj pre iné krajiny v ktorých žijú naši krajania.

Podmienky prijatia
  • zaslanie prihlášky 
  • odporúčanie riaditeľa školy, alebo príslušného krajanského spolku
  • potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom
  • nominovaný/á/ bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z  kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorých žijú
  • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu účastníkov, pokiaľ niektorá z krajín do stanovenej uzávierky nenahlási svojich uchádzačov
 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní kurzu
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na  www.office.studyin.sk - EventsCalendar