Mikuláš a Vianoce na Slovensku

Termín konania01.12. - 04.12.2017
Uzávierka prihlášok10.11.2016
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
Cieľ aktivity

Zážitková forma vzdelávania sa v slovenskom jazyku a zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku.

Cieľová skupina

Učitelia a žiaci II. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Program podujatia 
 • Zameranie na zvyky a obyčaje obdobia Mikuláša a Vianoc na Slovensku
 • Vianočná atmosféra súčasných miest a dedín
 • Zábavný program plný zážitkov pre žiakov
 • Poznávací a kultúrny program pre učiteľov
 • Doplnkové aktivity, vedomostná súťaž, večerné filmy
 
Počet štipendijných miest 
 • 90 (12 učiteľov  a 78  žiakov II. stupňa ZŠ)
 • Určené pre krajiny: Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko a aj pre iné krajiny  v ktorých žijú naši krajania.
 
Podmienky prijatia 
 • Zaslanie prihlášky. 
 • Odporúčanie riaditeľa školy, alebo príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pred nástupom na kurz.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z  kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi, v krajinách v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na www.eduabroad.sk, Kalendár udalostí