Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

 

Termín konania18.06. - 23.06.2017
Uzávierka prihlášok07.06.2017
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre – Harmónii
Cieľ aktivity 
 • spoznať národné kultúrne a prírodné pamiatky východného Slovenska 
 • zdokonaliť sa v slovenskom jazyku
 • získať nové vedomosti zo slovenských reálií
 • spoznať tradície a kultúru krajiny predkov
 • upevniť národné povedomie Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Cieľová skupina

Krajania (veková kategória 15 -18 rokov) žijúci v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Obsahová náplň

Spoznávanie východného Slovenska

 • poznávanie historického centra Bratislavy
 • interaktívna výučba slovenského jazyka
 • trojdňová exkurzia po severnom Slovensku a východnom Slovensku
 
Počet štipendijných miest 35
Podmienky prijatia
 • zaslanie vyplnenej prihlášky;
 • veková kategória 15- 18 rokov;
 • motivačný list;
 • zmalosť slovenského jazyka na komunikatívnej úrovni;
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku.
 • Motivačný list prosím zašlite na e-mailovú adresu: plekancova@cdv.uniba.sk. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.

  Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.

  CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.

  CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.

  Kurzu sa môžu zúčastniť aj krajania z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín na prihláške tak, že označia v prihláške "Iná" a v poznámke  napíšu krajinu z ktorej  pochádzajú. 

  Pokyny k prihláške: pokiaľ nemáte e-mail  - uveďte -nemamemail.sk, pokiaľ nie ste študent, uveďte v riadku študent vaše povolanie. Prosíme vyplniť všetky riadky prihlášky, aby vás  mohol systém zaevidovať.

 
Doklad o ukončeníOsvedčenie
Prihláška na kurzIba elektronickou formou cez portál eduabroad.sk: Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov