Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka

Termín konania06.02.2017 - 22.05.2017
Ďalšie termínyPrihlásenie do 23.01.2017
Zaplatenie: do 03.02.2017
Vstupné testy: 27.01.2017
Rozsah224 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuZdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach. Vstupná úroveň B1+. Pripraviť sa na  skladanie Cambridgeského certifikátu  FCE na úrovni B2.
Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú  študovať na VŠ  filologické odbory.
Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú  študovať na VŠ v zahraničí.
Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Forma výučbySkupinová, pondelok až štvrtok 9.00 - 12.15 hod.
Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu na zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka.
Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. 
Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.

Cena649 € (školné, učebnice a študijné materiály, poplatok za vstupné testy) 
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie