Mediátor - odborný seminár

Akreditovaný seminár.
CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termín začiatku

Výber zo 4 termínov:
1. termín: 24.máj 2017 (streda)
2. termín: 25.máj 2017 (štvrtok)
3. termín: 02.jún 2017 (piatok)
4. termín: 03.jún 2017 (sobota)
Pozor: Termín je potrebné napísať do prihlášky do poznámky spolu s registračným číslom mediátora.

Uzávierka prihlášok

1. termín: 22.máj 2017 (pondelok)
2. termín: 23.máj 2017 (utorok)
3. termín: 30.máj 2017 (utorok)
4. termín: 31.máj 2017 (streda)

Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOsvojiť si poznatky o multilaterálnom konflikte, multilaterálnej mediácie a mediácii s účasťou právnych zástupcov na základe experienciálneho učenia a zovšeobecnenia.
Forma výučbyseminár
Obsahová náplň

Multilaterálna mediácia a mediácia s účasťou právnych zástupcov

1.  Špecifiká multilaterálneho konfliktu
- aktivita, reflexia skúsenosti, zovšeobecnenie

2.  Skupinová a individuálna mediácia multilaterálneho konfliktu
- rozbor situácie, diskusia, zovšeobecnené poznanie

3.  Oslovenie zaangažovaných strán v multilaterálnom konflikte mediátorom
- riešenie úlohy, diskusia, vyhodnotenie

4.  Vedenie multilaterálnej mediácie
- simulácia, spätné väzby, spracovanie získanej skúsenosti

5.  Právne zastúpenie a vybrané ustanovenia zákona o advokácii
- výklad, ilustrácia vybranými prípadmi

6.  Spolupráca mediátora s právnymi zástupcami sporových strán
- riešenie  úlohy, analýza výsledkov, teória

7.  Účasť právnych zástupcov na mediácii, príležitosti a limity
- riešenie úlohy, diskusia, spracovanie výstupov

Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladkosť/, prevádzková réžia.) 
Lektori

PhDr. Jana Pružinská, PhD.
Mgr. Eva Rupcová

Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
Odborný garant

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.