Jóga

Termín konaniakaždý štvrtok 
od 10.marca do 26. mája 2022
v čase od 7:00 do 8:45 hod.
Rozsah
kurzu
12 lekcií (1 lekcia - 90 minút)
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
Pohybové štúdio UK (vstup za vrátnicou pri parkovisku)
Cieľová skupinaseniori 50+
Úroveňzačiatočníci
Forma výučbyprezenčná
Režim výučbyOP+
Prineste sipohodlné oblečenie, hrubšie ponožky (cvičí sa na boso), uterák/šatka/deka na karimatku (karimatky sú k dispozícii) Nejesť aspoň 2 hodiny pred cvičením.
Cena
kurzu
33,60 € (Platobné údaje Vám poskytneme po potvrdení prihlášky)
LektorPaedDr. Dagmar  Blight, PhD.
PrihlasovaniePRIHLÁŠKA 
(Prihláška je platná až po uhradení ceny kurzu.)