Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Desatoro pre začínajúceho mediátora

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje špecializovaný online kurz pre začínajúcich, ale aj mierne pokročilých mediátorov zameraný na Desatoro pre začínajúceho mediátora. Hlavným cieľom je poskytnúť mediátorom praktické informácie, skúsenosti, tipy a odporúčania, ktoré zužitkujú v začiatkoch mediačnej  činnosti.

Podmienkou pre účasť na tomto kurze je absolvovanie základného vzdelávacieho programu Mediátor. Absolvovanie skúšky ani zápis do registra mediátorov nie je nutný.

 

Termín:  23. mája 2023

Forma: ONLINE

Rozsah: 6 vyučovacích hodín

              od 10.00 - 15.00 hod.

 

Špecifické ciele: Ako sa čo najlepšie etablovať pri výkone činnosti mediátora?

Obsah

1. Čím začať a čoho sa vyvarovať?

2. Vlastná kancelária pre a proti.

3. Povinnosti na úvod.

4. Podnikateľský plán.

5. Spolupráca.

6. Ďalšie vzdelávanie.

7. Propagácia.

8. Cenník.

9. Akej mediácii sa venovať? Špecifiká jednotlivých druhov mediácie.

10. Analýza špecifických situácii v mediácii.

Vzdelávanie bude prebiehať online formou, kombináciou teórie a praktických cvičení, diskusie a odpovedí na anonymné otázky od účastníkov.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa poznatky praxe, tipy na to, ako začať svoju pôsobnosť ako mediátor, s čím môže pri svojej praxi počítať a čím by sa nemal nechať odradiť pri výkone svojej činnosti.

Miesto konania: Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, Bratislava

Lektor: Ing. Soňa Ďurčová

Cena: 90 € s DPH

V cene je zahrnuté:

•   Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

•   Študijný materiál