Slávnostná imatrikulácia študentov 2019/2020


25. 08. 2019 09.20 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020, imatrikulácia a prvá prednáška poslucháčov 1. všeobecného ročníka UTV sa uskutoční dňa 10. októbra 2019 o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí.