Výučba na UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

V PONDELOK 23. AUGUSTA 2021 PREBEHLO ONLINE ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. OKREM ČLENOV A ČLENIEK KRÍZOVÉHO ŠTÁBU UK SA HO ZÚČASTNILI DEKANI A DEKANKY FAKÚLT UK, PREZIDENT SLOVENSKEJ REKTORSKEJ KONFERENCIE RUDOLF KROPIL A ZÁSTUPCA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY DOCENT MIKULÁŠ BITTERA. HLAVNOU TÉMOU ROKOVANIA BOLI PODMIENKY VÝUČBY NA UK POČAS BLÍŽIACEHO SA ZIMNÉHO SEMESTRA.


24. 06. 2021 10.19 hod.

Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK
Na základe odporúčaní Krízového štábu UK bude časť výučby prebiehať prezenčne a časť dištančne. Prezenčne môžu prebiehať vzdelávacie činnosti v prípade, že budú dodržané bezpečnostné a hygienické podmienky. Počet osôb v miestnosti neprekročí 50 % kapacity miestnosti určenej na sedenie, maximálne však v miestnosti môže byť 50 osôb. Viac o podmienkach a opatreniach nájdete v Rozhodnutiach Krízového štábu UK. Vzdelávacie činnosti sa realizujú prezenčne, len ak to opatrenia verejných autorít umožňujú. V prípade, že nie je možné zabezpečiť prezenčnú výučbu podľa stanovených podmienok, vzdelávacie činnosti budú prebiehať dištančne.
Konečné rozhodnutie o priebehu výučby jednotlivých predmetov je v kompetencii dekanov a dekaniek fakúlt. Študentov prvého, druhého, spojeného aj tretieho stupňa štúdia informujú o ďalších detailoch do 31. augusta 2021 fakulty.