Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Filozofia I. - POZOR! Zmena vo výučbe!

Prednáška "Empledoklés – mystik a (alebo) vedec?" sa dňa 20.10.2022 o 14:20 hod. neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.


17. 10. 2022 11.00 hod.