Informácia pre uchádzačov odboru Múzické umenia v spoločnosti l.:


24. 04. 2019 14.16 hod.
Prednášky sa budú konať v Malej koncertnej sále Hudobnej a tanečnej fakulty do ktorej je možnosť aj bezbariérového prístupu a to zo Svoradovej ulice (cez budovu Filmovej a televíznej fakulty, Svoradova 2). V prepojení medzi Filmovou a Hudobnou fakultou je nainštalovaný tzv. „schodolez“ (elektrická plošina), v prípade potreby využitia schodolezu je možné zabezpečiť v čase prednášok obsluhu.