Odbor Etnológia a kultúrna antropológia - Exkurzia

Bodka za akademickým rokom 2021/22 na Univerzite tretieho veku – Etnológia a kultúrna antropológia I.


21. 06. 2022 07.08 hod.

Dňa 10. 6. 2022 sa poslucháčky tohto odboru  zúčastnili na exkurzii, ktorou zavŕšili aktuálne štúdium na UTV UK v Bratislave. Etnológia nám pomáha, vysvetľuje, ako kultúra vznikla, vysvetľuje jej formovanie a v konečnom dôsledku naše dnešné fungovanie. Vďaka obetavosti vedúcej ročníka, doc. PhDr. Hany Hlôškovej, CSc., nám bolo umožnené oboznámiť sa s kultúrnou históriou neďalekého Záhoria.

Často krát ani netušíme, aké kultúrne skvosty sú ukryté neďaleko Bratislavy, o Slovensku ani nehovoriac.

Hneď prvá zastávka, expozícia v Habánskom dome vo Veľkých Levároch, ktorá je umiestnená v rekonštruovanom pôvodnom habánskom dome, zaujme a nadchne každého návštevníka. Približuje históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, rodinného a hospodárskeho života, ich tradičné remeslá a náčrt histórie obce Veľké Leváre.

Z Veľkých Levár naša cesta viedla do Holíča, kde sme navštívili tamojší kaštieľ, ktorý je výraznou architektonickou dominantou mesta Holíč. Tento kaštieľ patril do roku 1918 cisárskemu rodu Habsburgovcov, ktorí ho pre jeho komfortnosť a reprezentatívnosť využívali ako svoje letné sídlo. Dnes je budova tejto honosnej panskej rezidencie sprístupnená širokej návštevníckej verejnosti, sídli tu totiž Mestské múzeum Holíč. Múzeum ponúka na obdiv unikátnu kolekciu holíčskej keramiky, expozíciu o dobových remeslách a cechoch, obrazy a trojrozmerné modely historického Holíča.  Objekt bol za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený v roku 1970. Prvý pohľad – veľkolepá, monumentálna neskorobaroková stavba, druhý pohľad – smútok, a súčasne otázka, ako je možné, že kultúrna pamiatka sa nachádza v takom neutešenom stave?! Z pôvodnej bohatej výzdoby miestností zámku sa zachovali prakticky len dve ˗ kaplnka a tzv. Čínska sála.

Záver našej exkurzie patril slobodnému kráľovskému mestu – Skalici. Mesto má veľa krásnych pamiatok, ale secesná budova z roku 1905, ktorá je kultúrnou pamiatkou, je z môjho laického pohľadu,  najzaujímavejšia a najkrajšia stavba mesta (Kultúrny dom). Je dielom architekta Dušana Samuela Jurkoviča, rodáka z Turej Lúky. Dodnes si zachovala svoju pôvodnú podobu. V roku 1904 Dušan Jurkovič vypracoval projekt Spolkového domu v Skalici inšpirovaný ľudovým staviteľstvom (použitie dreva, motívov kvetov a vtáčikov) a dobovým secesným štýlom. Mozaikové nástenné dekorácie na fasáde sú realizované podľa návrhu Mikoláša Aleša. Jadro budovy tvorí veľká divadelná sieň ojedinelého štýlu s oponou a nástennými maľbami. Na prvom poschodí má Záhorské múzeum stálu expozíciu, ktorá komplexne dokumentuje históriu tohto regiónu. Nedá mi nespomenúť nádhernú zbierku keramiky, o ktorú sa zaslúžil MUDr. Pavol Blaho ˗ jej vášnivý zberateľ. Expozíciu nám erudovane priblížila Mgr. Dita Andrušková, PhD. ˗ nedávna absolventka Katedry etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave. Cestou naspäť sme ešte obdivovali skalickú Kaplnku sv. Juraja – Rotunda  a v jej blízkosti  kalváriu, ako aj miestnu zaujímavosť – ľadovňu.

Takto ˗ zaujímavo a príjemne ˗ sa už siedmy rok exkurziou završuje výučba na Univerzite tretieho veku UK odboru etnológia a kultúrna antropológia.

Silvia Ferancová
poslucháčka I. ročníka UTV – etnológia a kultúrna antropológia