Odbor Európska únia - Exkurzia Rakúsko


21. 06. 2022 06.56 hod.

Súčasťou vzdelávania na Univerzite tretieho veku je aj spoznávanie histórie a súčasnosti členských štátov Európskej únie. Študenti odboru Európska únia II. v rámci vzdelávania navštívili mesto Viedeň, aby spoznali minulosť a súčasnosť Viedne, hlavné mesta Rakúska, ktoré je členským štátom Európskej únie od roku 1995. Oboznámili sa nielen s významnými historickými pamiatkami Viedne, ale aj s činnosťou rakúskeho Parlamentu.