Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Porada vedúcich študijných skupín


28. 09. 2023 13.35 hod.

Zasadnutie vedúcich študijných skupín sa bude konať 7. novembra 2023 o 10.00 na Univerzite tretieho veku UK, Odbojárov 10/a, učebňa 28, 1. poschodie - prístavba.