Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

POZOR ZMENA - Kapitoly z dejín divadla a módy


11. 10. 2023 08.46 hod.

V odbore Kapitoly z dejín divadla a módy nastáva zmena učebne. Od 20. októbra 2023 sa budú prednášky konať v učebni č. G24, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava.