Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

POZOR ZMENA - Svetové náboženstvá III.


09. 11. 2023 19.00 hod.

Posun začiatku prednášok v odbore Svetové náboženstvá III. z 11.30 na 12:00 hod. Zmena je platná od 10.11.2023 do konca akademického roka.

Termíny výučby a učebňa ostávajú nezmenené.