Pravda - Seniori môžu teraz študovať na Univerzite tretieho veku aj online


22. 02. 2021 10.22 hod.

Hoci tomu bráni pandémia, seniori si môžu predsa „sadnúť“ do školských lavíc. I napriek prísnym opatreniam, ktoré súvisia s obmedzením pohybu, sa môžu zapojiť do širokej škály odborov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave. Viac sa dočítate v článku v tomto odkaze.