Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

PRIHLASOVANIE NA UNIVERZITU TRETIEHO VEKU


11. 08. 2023 19.08 hod.

Prihlasovanie do odborov na UTV začína 4. septembra 2023 online formou! Prihláška bude sprístupnená v tento deň o 8.00 hod.