Súťaž AIUTA


17. 02. 2021 11.08 hod.

V roku 2021 vyhlásila Medzinárodná asociácia UTV – AIUTA  druhý ročník svetovej súťaže tvorby seniorov s udelením cien: UTV MEDZINÁRODNÉ CENY.

V minulom roku boli ocenené z našej UTV dve seniorky v kategórii Najlepšia originálna práca: Zlatá cena (Viera Metelková), v kategórii Cena za tradície: Výnimočná práca (Božena Kučerová).

Prihláška k novému ročníku a pravidlá súťaže, ktorá je rozšírená na 8 kategórií sú v prílohách.