ZÁPIS NA ŠTUDIJNÉ ODBORY UTV CĎV UK pre ak. rok 2019/2020


12. 04. 2019 12.22 hod.

Do študijných odborov UTV CĎV UK pre akademický rok 2019/20 budú študenti zapísaní osobne, po predložení výkazu o štúdiu na UTV.
Pre uchádzačov sme tento rok otvorili aj nové študijné odbory Múzické umenia v spoločnosti I. Prírodné krásy Slovenska I.

 

1. Zápis pre študentov UTV CĎV UK, ktorí majú záujem o nový študijný odbor, alebo mali prerušené štúdium, bude prebiehať od 02.09. do 13.09. 2019, v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania UK, ul. Odbojárov 10/a, prízemie č. dverí 13 - študijné oddelenie UTV.

Zápis dňa 02.09.2019 sa začne od 8.00 hod. (ďalšie dni počas stránkových hodín). Zápis je určený  študentom, ktorí majú záujem začať študovať nový študijný odbor a majú absolvovaný prvý všeobecný ročník.

2. Zápis pre študentov z iných UTV sa začína od 04.09.2019 (počas stránkových hodín). 


Stránkové hodiny UTV CĎV UK:

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok13:00 - 15:00
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok13:00 - 15:00
Piatoknestránkový deň