Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Zmeny vo výučbe - Antická spol. I., Dej. a pam. BA I. II. III.


01. 12. 2022 08.19 hod.

Antická spoločnosť I. - 5.12.2022 - zrušená prednáška
Dejiny a pamiatky Bratislavy I. - 9.12.2022 - náhradná prednáška doc. Segeša zo dňa 18.11.2022
Dejiny a pamiatky Bratislavy II. - 9.12.2022 - náhradná prednáška doc. Segeša zo dňa 18.11.2022
Dejiny a pamiatky Bratislavy III. - 9.12.2022 - náhradná prednáška doc. Kačírka zo dňa 18.11.2022