Vzdelávanie v menšinovom jazyku – slovenčina v RumunskuDňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie s krajanskými lektormi a so školským inšpektorom Jánom Gubánim z Rumunska. Hlavnou témou školenia a diskusie bola reflexia dištančného vzdelávania slovenského jazyka a odborných predmetov, využívanie hravých foriem a interaktívnych metód počas online výučby pomocou webových nástrojov a aplikácií.