Prečo si vybrať Jazykovú a odbornú prípravu na ÚJOP-e?


16. 05. 2023 17.12 hod.

Dlhá tradícia a kvalitné vzdelávanie

Už 63 rokov na ÚJOP-e pripravujeme zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium na Slovensku. Vlastnou metodikou výučby slovenského jazyka a odborných predmetov a vlastnými študijnými materiálmi dosahujeme skvelé výsledky. Výučbu zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia, mnohí s dlhoročnou praxou. Naši absolventi vykazujú viac ako 90 %-nú úspešnosť na prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

Dva certifikáty v cene kurzu

Počas štúdia je možnosť získania dvoch certifikátov:

1.       na úrovni B1 (marec) – vyžadované niektorými vysokými školami, kde by si študenti za certifikovanú skúšku museli platiť;

2.       na úrovni B2 (máj) – záverečná skúška a certifikát na konci kurzu

Testovanie podlieha prísnym kritériám a kopíruje moderné trendy v testovaní jazykov. Testy sú vždy aktualizované a získané certifikáty si dlhodobo udržiavajú vysoký kredit v oblasti testovania jazyka.

Komunita

ÚJOP je známy svojou rodinnou a priateľskou atmosférou a študenti sa navzájom poznajú a pomáhajú si. Okrem klasického vyučovania ponúkame študentom aj mimoškolské aktivity (výlety, workshopy, exkurzie). Pedagógovia a študijné oddelenie pomáhajú frekventantom pri riešení akýchkoľvek problémov počas celého roka. Táto atmosféra prispieva k tomu, že sa a študenti na ÚJOP vždy radi vracajú.

Naše sociálne siete: Facebook - Útvar jazykovej a odbornej prípravy a Instagram (ujop_uk)

Prijímací proces

Na ÚJOP-e študujú dve skupiny študentov:

1. držitelia vládneho štipendia – štipendisti, ktorých prijíma Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR (viac info tu: https://www.vladnestipendia.sk/en/)

2. samoplatcovia, ktorých prijíma ÚJOP na základe správne vyplnenej online prihlášky, splnenia  všetkých podmienok (dobré študijné výsledky, doložené požadované dokumenty atď.) a krátkeho online pohovoru. Prijatiu uchádzača na štúdium predchádza dôkladné zhodnotenie splnenia všetkých podmienok. Uchádzači nikdy neplatia registračný poplatok pred obdržaním akceptačného listu.

Viac o prijímacom procese a potrebných dokumentoch sa dočítate na našej stránke: Jazyková a odborná príprava

V cene je zahrnutá:

  • kvalitná a intenzívna výučba (9 mesiacov + 1 mesiac skúšky a konzultácie)
  • certifikované testovanie 2x do roka
  • pravidelne kontrolovaná dochádzka, čo zvyšuje motiváciu študentov pristupovať k štúdiu seriózne
  • asistencia študijného oddelenia v procese udeľovania víz a prechodného pobytu
  • asistencia študijného oddelenia pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy
  • riešenie rôznych situácií počas celého roka