Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenenie CĎV UKOd: e

Medzinárodný projekt Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave "Jasne - Alles klar!" bol ocenený certifikátom "Európska značka pre jazyky 2016" národnou porotou iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty Európska značka pre jazyky.