Štúdium na UTV v zimnom semestri v akademickom roku 2021/22.

Akademický rok 2021/22 sa začne prezenčnou formou (v učebniach), podľa dátumov uvedených v ročenke. Poslucháči, ktorí sa zapísali na akademický rok 2020/21 budú kontaktovaní mailom, alebo telefonicky.


08. 09. 2021 07.34 hod.

Pri prezenčnej forme vzdelávania budeme dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia. (Od vstupu do budovy až po jej opustenie je potrebné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom, dodržiavať vzdialenosť 2m, dezinfikovať ruky pri vstupe,...)

Zápis
 do voľných odborov cudzích jazykov sa koná 16. septembra 2021 online formou cez formulár, ktorý bude uverejnený na webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/prihlaskaodbory/  alebo 20. septembra 2021 na sídle UTV CĎV RUK (Odbojárov 10/a, Bratislava, kancelária č. 13 v prístavbe).

Veríme, že ste zaočkovaní a stretneme sa v učebniach (i keď v obmedzenom počte). Očkovaním ochránite nie len seba, ale aj kolegov v odboroch a svojich blízkych. 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa režim výučby zmení z prezenčnej (učebne) na online formu (výučba z domu - počítač). Radi Vám pomôžeme a urobíme všetko pre to, aby ste mohli doštudovať odbor, v ktorom sa budete vzdelávať. Ak sa rozhodnete prerušiť štúdium, budeme Vaše rozhodnutie akceptovať.

Prosíme, berte na vedomie, že prechod na online výučbu nie je dôvodom na vrátenie poplatku za štúdium.

Pri prechode z monitoringu (zelená farba okresu) do stupňa ostražitosti (oranžová farba okresu) budeme postupovať podľa opatrení, rozhodnutí a odporúčaní vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných uznesení Krízového štábu UK.