Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Info pre UTV UK


22. 03. 2024 12.27 hod.

Nový študijný program na nový akademický rok 2024/2025 je v štádiu prípravy,  kompletná ponuka  výuky jednotlivých študijných odborov s rozvrhom prednášok, ako aj informácie ohľadom formy a spôsobu prihlasovania  budú zverejnené  na našej webovej  stránke v priebehu júla/augusta 2024.