Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Mediátor - odborné semináre


19. 12. 2022 08.48 hod.

Milé mediátorky a mediátori,

len nedávno ste mali možnosť absolvovať jesenný termín odborného seminára pre mediátorov a už plánujeme ďalšie vzdelávanie.

Od nového roku sa podľa nariadenia Ministerstva spravodlivosti SR menia podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár každý kvartál. Témy seminárov spolu s termínmi budú zverejnené začiatkom roka.

Každý kvartál bude v ponuke jedna právna a jedna neprávna téma. Nezmenenou povinnosťou každého mediátora zostáva zúčastniť sa odborného seminára aspoň jeden krát za rok.

Témy na rok 2023

Právna téma:

SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O MALOLETÉ DETI, NOVELIZOVANÉ USTANOVENIA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU SÚVISIACE S ROZHODOVANÍM SÚDOV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH.

Predpokladaný termín : január, apríl, september a november 2023.

Neprávna téma:

VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ V MEDIÁCII.

Predpokladaný termín : marec, jún, september a december 2023.

Presný harmonogram odborných seminárov pre mediátorov na rok  2023  zverejníme už čoskoro na našom webe: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/odborny-seminar-pre-mediatorov/