Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborný seminár pre mediátorov - právna téma


23. 08. 2023 09.01 hod.

27. septembra organizujeme v spolupráci MS SR odborný seminár zameraný na právnu tému: SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O MALOLETÉ DETI, NOVELIZOVANÉ USTANOVENIA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU SÚVISIACE S ROZHODOVANÍM SÚDOV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH.

Viac info nájdete na našom webe https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/odborny-seminar/ a FB.