Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborný seminár pre mediátorov - Soc. zručnosti


09. 08. 2023 14.35 hod.

Na základe nariadenia MS SR organizuje CĎV Odborný seminár pre mediátorov. Profesor Labáth odprezentuje tému: VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ V MEDIÁCII.

Ešte stále sa môžete prihlásiť.