Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Program UTV 2023/2024


30. 08. 2023 15.18 hod.

Program UTV 2023/2024 v tlačenej podobe je k dispozícii na vyzdvihnutie na referáte UTV počas stránkových hodín.