Výpadok IKT systémov UK


11. 10. 2022 10.07 hod.

Dňa 21. januára 2023 (sobota) bude výpadok IKT systémov našej univerzity, čo bude mať za následok niekoľkohodinový výpadok všetkých informačných systémov prevádzkovaných CIT UK. Po dobu výpadku nebudú funkčné e-maily (školská/univerzitná pošta), AiS2, MS Teams, nebudú fungovať ani webové stránky univerzity a jej súčastí.