Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie UTV CĎV UK


07. 03. 2024 07.49 hod.

Promócie UTV CĎV UK (slávnostné odovzdávanie osvedčení) pre absolventov štúdia v odboroch UTV II. a III. ročníkov, ktorí ešte neboli v minulosti promovaní sa budú konať dňa 12. júna 2024 v Aule UK na Šafárikovom námestí. V tento deň o 10:00 hod je promócia určená pre odbory všetkých fakúlt UK a odbory pod garanciou CĎV UK okrem Filozofickej fakulty UK. Promócie o 14:00 hod. sú plánované pre odbory FiF UK a absolventov odboru z UTV Námestovo.