Dekanské voľno 18.11.2022

Výučba sa dňa 18.11.2022 neuskutoční v odboroch: Dejiny a pamiatky Bratislavy I., II., III., Dejiny divadla a odevu III., Psychológia II. a Počítače a informatizácia v spoločnosti I, II.


24. 10. 2022 12.23 hod.

 

18.11.2022 (piatok) sa výučba neuskutoční v nasledujúcich odboroch:

 

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I.

<s>18.11.</s>

<s>08:00</s>

Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II.

<s>18.11.</s>

<s>10:00</s>

Bratislava - korunovačné mesto uhorských kráľov a kráľovien

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III.

<s>18.11.</s>

<s>12:00</s>

Bratislava v medzivojnovom období (obsadenie mesta na konci vojny, stavebný vývoj, etnické zmeny, rozvoj slovenských kult. inštitúcií, trávenie voľného času)

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI I.

<s>18.11.</s>

<s>09:00</s>

Práca so schránkou. Kopírovanie a presúvanie jedného a viacerých objektov. Kôš a práca s ním

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI II.

<s>18.11.</s>

<s>11:00</s>

Nahranie súboru, priečinku. Zdieľanie súboru. Dokumenty, Tabuľky a Prezentácie

Mgr. Katarína
Révayová, PhD.

PSYCHOLÓGIA II.

 

<s>18.11.</s>

<s>12:35</s>

Výklad snov

Mgr. Michal Slaninka, PhD.