Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

RODINNÁ MEDIÁCIA


20. 06. 2023 18.21 hod.

Rodinná mediácia je ďalším so špecializovaných kurzov CĎV UK. Jeho hlavným cieľom je aktualizovanie profesijných kompetencií mediátora potrebných na výkon mediácie v rodinných sporoch s dôrazom na základné princípy mediácie

Neváhajte sa teda prihlásiť cez: https://cdv.uniba.sk/rodinna-mediacia/