Škola rodinných financií

Univerzita tretieho veku CĎV UK pokračuje v ďalšom ročníku Školy rodinných financií v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Lektorka Ing. Mária Hankociová prednáša a odborne vedie v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania UK každú stredu od 15.00 hod. skupinu 17 seniorov zaujímajúcich sa o problematiku finančného vzdelávania. Workshop pre nových záujemcov plánujeme realizovať dňa 28. (29.) septembra 2017.


22. 06. 2017 09.10 hod.