Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Školská mediácia


12. 06. 2023 08.57 hod.

Centrum ďalšieho vzdelávania UK organizuje v júni  špecializovaný kurz Školská mediácia. Jeho hlavným cieľom je aktualizovanie profesijných kompetencií týchto pozícií, dôležitých pre vykonávanie mediácie ako odbornej metódy v školách a školských zariadeniach s dôrazom na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) a implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl.