Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostná imatrikulácia študentov 2022/2023


20. 09. 2022 08.39 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023, imatrikulácia a prvá prednáška nových poslucháčov  UTV sa uskutoční dňa 22. septembra 2022 o 10.00 hod. v Aule Farmaceutickej fakulty UK, ul. Odbojárov 10/a, Bratislava.

Tešíme sa na Vás. :)