Univerzita tretieho veku - Oznam

Od 25. novembra 2021, nebude študentom UTV umožnený vstup do areálu UTV CĎV RUK (Odbojárov 10/a).


25. 11. 2021 17.21 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že nakoľko vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na celom území Slovenskej republiky núdzový stav a zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021nebude študentom UTV umožnený vstup do areálu UTV CĎV RUK (Odbojárov 10/a).

Stránkové hodiny bude študijné oddelenie UTV vybavovať len elektronickou formou v časoch uvedených nižšie, emailom na adrese utvcdv.uniba.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0911 717 714. 

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok12:30 - 14:30
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok12:30 - 14:30
Piatoknestránkový deň