Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Vitajte v akademickom roku 2023/2024


31. 08. 2023 13.23 hod.

Centrum Ďalšieho vzdelávania UK víta všetkých študentov Univerzity tretieho veku a akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor v novom akademickom roku 2023/2024. 

Seniori sa môžu tešiť na otvorenie zaujímavých odborov a nádejní mediátori na nielen na základný, ale aj špecializované kurzy a tiež odborné semináre. 

Tešíme sa na vás všetkých.