Zápis do odborov UTV - ukončený

Akademický rok 2022/23 sa začne prezenčnou formou (v učebniach), podľa dátumov uvedených v ročenke.


10. 09. 2021 12.35 hod.

Zápis do odborov UTV je ukončený.