ZÁPIS NA ŠTUDIJNÉ ODBORY UTV CĎV UK pre ak. rok 2017/2018


05. 10. 2017 09.09 hod.

Do študijných odborov UTV CĎV UK pre akademický rok 2017/18 budú študenti zapísaní osobne, po predložení výkazu o štúdiu na UTV.

1.

Zápis pre študentov UTV CĎV UK, ktorí majú záujem o nový študijný odbor, alebo mali prerušené štúdium, bude prebiehať od 5.9. do 18.9. 2017, v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania UK ul. Odbojárov 10/a, prízemie č. dverí 13 - študijné oddelenie UTV.
Zápis dňa 5.9.2017 sa začne od 8.00 hod. (ďalšie dni počas stránkových hodín). Zápis je určený  študentom, ktorí majú záujem začať študovať nový študijný odbor a majú absolvovaný prvý všeobecný ročník.

2.

Zápis pre študentov z iných UTV sa začína od 7.9.2017 (počas stránkových hodín).


Stránkové hodiny UTV CĎV UK:

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok13:00 - 15:00
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok13:00 - 15:00
Piatoknestránkový deň