Zasadnutie vedúcich študijných skupín


08. 02. 2018 12.16 hod.

Najbližšie zasadnutie vedúcich študijných skupín (samosprávy študentov UTV) sa koná na Centre ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, učebňa č. 28, 1. posch. dňa 26. marca 2018 (pondelok) o 13.00 hod. (k otázkam: záver štúdia, príprava promócií, zápis na nový akademický rok).
Pôvodný dátum 9. apríl 2018 bol zrušený.                                                    
Zasadnutia sú spoločné pre všetky skupiny a ročníky UTV.